Szkoła Podstawowa im. Mieszka I w Marcinkowicach                 

                                                                 MARCINKOWICE

Marcinkowice

 


Wieś leżąca  przy szosie łączącej Tuczno z Mirosławcem, około 10 km na północ od Tuczna. 

 

Wieś istniała już w wieku XIV, wzmiankowana w latach 1337 i 1349. W źródłach występuje jako Martinsdorp, Mertensdorp, Marcinkowo. W wieku XIV liczyła 64 łany. W roku 1514 Marcinkowice były przedmiotem sporu między liniami Wedlów z Tuczna i Mirosławca. Potem należały do Wedlów - Tuczyńskich. W roku 1610 pożar zniszczył wieś. We dworze marcinkowickim rezydowali w wieku  XVIII właściciele majętności tuczyńskiej - Mycielscy, Ponińscy i Skoroszewscy. 
W roku 1789 Marcinkowice liczyły 55 dymów. W wieku XVIII i XIX  często zmieniali się właściciele. 
        Kościół katolicki powstał w średniowieczu. Obecny budynek kościoła nalezy do najcenniejszych zabytków powiatu wałeckiego. Zbudowany został w latach 1627-1628 kosztem Andrzeja Tuczyńskiego z Tuczna. Jest to budowla jednonawowa, wzniesiona w stylu gotyckim.  W ołtarzu głównym zachował się ciekawy i wartościowy  obraz przedstawiający Madonnę w otoczeniu aniołów. Obraz czczony jest jako cudowny, pisze o tym Korytkowski w opisie kościołów archidiecezji gnieźnieńsko-poznańskiej.
Przypuszcza się, że obraz ten namalowany został przez gdańskiego malarza Hermana Hana. W kościele można też  zobaczyć 12 kul szwedzkich, armatnich, wmontowanych w formie Krzyża w ścianie Kościoła; nad wejściem do zakrystii 6 kul, nad głównym wejściem również 6 kul. Kule przywiozła szlachecka rodzina Golców biorąca udział w bitwie ze Szwedami pod Sztumem. Do naszego Kościoła odbywaja się przynajmniej raz w roku pielgrzymka. Organizatorem pielgrzymek jest Pan Łukasz Horowski z Konarzewa.

Pałacyk dawniej i dziś. Otaczony jest pięknym parkiem wraz z małym jeziorkiem.

        
Marcinkowice zamieszkuje 677 mieszkańców. Pod względem liczby mieszkańców wieś jest największą w gminie Tuczno. W miejscowości znajdują się: szkoła podstawowa, oddział przedszkolny przy szkole, plebania, wodociągi, spółdzielnia mieszkaniowa ,,Marpol”, trzy sklepy spożywcze, bar ,,Imperium”, bar,,Marcinek”,  remiza strażacka, ruiny gorzelni  i PGR-u.  

                Niedaleko Marcinkowic znajduje się REZERWAT PRZYRODY z jeziorem WIELKI BYTYŃ.


REZERWAT PRZYRODY "WIELKI BYTYŃ"

    Rezerwat krajobrazowy położony na granicy nadleśnictw: Wałcz, Tuczno i Mirosławiec o powierzchni 1827 ha, w tym 897 ha lasów. W skład rezerwatu wchodzą jezioro Wielki Bytyń z zatokami, jezioro Bytyniec oraz przyległe lasy i łąki. Różnorodność gleb, torfowiska łąki i strome skarpy stwarzają warunki do występowania różnorodnej roślinności. Ogółem w rezerwacie występuje 247 gat. roślin, w tym 17 gatunków drzew. Także świat zwierzęcy zaskakuje bogactwem. Spotykamy dziki, sarny, jelenie, lisy, borsuki, kuny leśne, łasice, wydry, bobry, żubry, orliki krzykliwe, orły bieliki, kormorany...