Szkoła Podstawowa im. Mieszka I w Marcinkowicach                 
 


DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH


    Terminy dni wolnych od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2016/2017 zgodnie art. 41 ust.2 pkt. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.), § 5 Rozporządzenia MEN z 5 października 2010r. (Dz.U. z 2010r, Nr 186, poz. 1245), rozdz. 4 Statutu Szkoły w Szkole Podstawowej im. Mieszka I wMarcinkowicach:
1) 31.10.2016r.
2) 02.05.2017r.
3) 16.06.2017r.
4)
5)  
6)
Pozostałe 3 dni pozostają do wykorzystania w miarę potrzeb.